Pharmacoidea Kft.

Projekt vezetése

a COVID-19 súlyosságát előrejelző diagnosztikai eljárás kifejlesztése

új terápiás lehetőségek kifejlesztése a SARS-CoV-2 fertőzés ellen

Szegedi Tudományegyetem

Klinikailag jól jellemzett COVID-19 betegek ill. a kockázati csoportokba tartozók vérmintáinak gyűjtése COVID-19 súlyosságát előrejelző diagnosztikai eljárás kifejlesztéséhez

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

új terápiás lehetőségek kutatása kísérletes állatmodellekben


klinikailag jól jellemzett COVID-19 betegek, ill. a kockázati csoportokba tartozók vérmintáinak proteomikai analízise

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

klinikailag jól jellemzett COVID-19 betegek, ill. a kockázati csoportokba tartozók vérmintáinak gyűjtése COVID-19 súlyosságát előrejelző diagnosztikai eljárás kifejlesztéséhez

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

a COVID-19 megbetegedés súlyosságát előzetes egészségi állapot alapján felmérő IT-szűrőrendszer kifejlesztése

Pharmacoidea Kft.

A konzorciumvezető Pharmacoidea az elmúlt években Európa vezető gyógyszerfejlesztési programjában, az Innovative Medicines Initiative keretében megvalósított projektjeinek (COMPACT, AETIONOMY és IM2PACT), illetve hazai EU-s forrásokból megvalósuló beruházásoknak köszönhetően az innovatív gyógyszerfejlesztés igényeihez illeszkedő, a SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából központi szerepet játszó proteoglikánokra is fókuszáló modern gyógyszerfejlesztési és tesztelési kapacitást épített ki, megfelelve ezzel a gyógyszerfejlesztésben uralkodó legújabb trendeknek és igényeknek. A Pharmacoidea a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály központi épületében található több mint 100 négyzetméter területű laboratóriumai, és a gyógyszerteszteléshez szükséges modern műszerezettsége (BSL2 és 3 fokozatú steril fülkék, elszívók, AMNIS FlowSight imaging flow citométer, Leica konfokális mikroszkóp, Shimadzu HPLC, Agilen AriaMx qPCR, Cytation 3 imaging plate reader, UVITEC imager, Nicoya SPR stb.) biztosítja a Pharmacoidea számára a gyógyszerjelöltek és célpontok minden igénynek megfelelő tesztelését és validálását. A laboratóriumi és infrastrukturális háttér mellett a Pharmacoidea kutatói rendelkeznek mindazon szakmai ismeretekkel, amelyek komplex gyógyszerfejlesztési projektek eredményeinek gyakorlati hasznosításához szükségesek. Ez a „laborasztaltól a betegágyig” történő fejlesztési koncepció gyakorlati alkalmazása pedig alapvetően szükséges a jelen projekt kutatási támogatásának kézzelfogható innovációs eredményekbe történő átültetéséhez. A projektvezető Dr. Letoha Tamás (710+ idézet, 6 szabadalom, hindex: 13) kutatási eredményei mellett a nemzetközi gyógyszeripar elismert szereplője. Az SZTE ÁOK-n orvosdoktori, majd PhD címet szerző Dr. Letoha posztdoktorként kutatótársaival közösen több olyan, a proteoglikánok terápiás és gyógyszerbeviteli szerepét hasznosító szabadalmat dolgozott ki (US8647828B2, ill. EP2365984B1), melyek sikeresen megalapozták a Pharmacoidea jelenlegi, a SARS-CoV-2-re vonatkozó, a P20 00155 szabadalmi bejegyzésben rögzített fejlesztési portfólióját. Dr. Letoha projektjeit az Európai Unió legjelentősebb gyógyszerkutatási pályázata, az Innovatív Medicina Közös Technológiai Kezdeményezés (IMI) közel 1,8 millió euró támogatással honorálta. A Dr. Letoha vezette Pharmacoidea ezáltal az IMI történetének egyik legsikeresebb KKV-ja, aminek köszönhetően az IMI 10 éves évfordulója alkalmából szervezett kampány egyik „reklámarcaként” az IMI Dr. Letohát szerepeltette videóiban (https://www.imi.europa.eu/news-events/testimonials/get-imi-project-you-have-network-video-interview-tamas-letoha-pharmacoidea) – LINK NEM JÓ! Innovációs eredményei elismeréseként Dr. Letoha 2014-ben elnyerte a Példakép Alapítvány díját, amit a díjátadó gálán Dr. Orbán Viktor miniszterelnök adott át.

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) a magyar élettudományi műhelyek egyik zászlóshajója. Az 1973-ban alapított kutatóközpont intézetei mintegy 260 kutatót foglalkoztatnak, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A Vizler Csaba, PhD vezette preklinikai farmakológiai kutatócsoport számos, szövetkultúrán és állatmodelleken alapuló tesztrendszert alkalmaz terápiás eljárások és kísérletes hatóanyagok vizsgálatára. A transzplantációs immunitás (GVHD és HVGD), az autoimmunitás (diabétesz, EAE, pszoriázis) modelljei mellett a csoport immunológiai (DTH, CTL, NK, fagocitózis és citokin) teszteket, valamint a gyulladás és fájdalom in vivo és in vitro modelljeit. Dr. Vizler Csaba kutatócsoport vezető az MTA SZBK tudományos főmunkatársa, az SZTE címzetes docense. 61 tudományos publikációja jelent meg, melyek az immunológiai és a preklinikai farmakológia számos területét ölelik fel. Többek közt az öregedés, a korral járó krónikus népbetegségek és a fertőzések számos aspektusát kutatja: i) Az immunrendszer és fakultatív patogének (E. coli, Candida albicans és parapsilosis) interakcióját; ii) az immunválasz korfüggését a GraFt-vs-Host betegség egérmodelljeiben; iii) immunszuppresszív szereket; iv) az autoimmun diabétesz transzgénikus egérmodelljeit.

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Magyarország magas presztízsű felsőoktatási intézménye, ahol 12 karon és a Tanárképző Központban zajlik a felsőoktatás teljes spektrumát lefedő minőségi oktatási tevékenység. Az SZTE minden évben kiváló eredményeket ér el a felsőoktatási intézményeket rangsoroló különböző nemzetközi listákon. A Prof. Dr. Lengyel Csaba vezette I. sz. Belgyógyászati Klinika (Szegedi Tudományegyetem) a betegellátás mellett élen jár a belgyógyászati kórképek molekuláris pathomechanizmusának feltérképezésében és az így szerzett eredmények gyakorlati alkalmazásában. Prof. Dr. Lengyel Csaba vezeti a Diabetológiai kutatócsoportot. Prof. Dr. Lengyel a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen végzett 1988-ban általános orvosként. 2004-ben PhD-fokozatot szerzett, 2011-ben habilitált. Számos szakvizsgát és minősítő vizsgát tett: belgyógyászat, az MDT diabetológus orvosa, háziorvostan, kardiológia, klinikai farmakológia, diabetológia licenc, lipidológia licenc, hipertonológia licenc. 1995-től a Belgyógyászati Klinika finanszírozási felelőse, 1997-től a klinika Sürgősségi és/vagy Diabetológiai Osztályának vezetője, 1998-tól a Kardio-diabetológiai Munkacsoportjának vezetője. 2011-től vezetője a Dél-magyaroszági Diabeteses Neuropathia Centrumnak. 2014-től a klinika stratégiai igazgatóhelyettese, az SZTE Klinikai Farmakológiai Grémiumának vezetője, az SZTE Diabetológiai Grémiumának tagja, az SZTE Lipidológiai Grémiumának tagja. 2017-től Dél-Kelet Magyarország (Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye) diabetológiai ellátásának területi referense. Több mint 90 közleménye jelent meg referált folyóiratokban.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Az ország egyik legrégebbi pulmonológiai intézete, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) a légzőszervi betegségben szenvedők hazai komprehenzív centruma. Az OKPI legfontosabb profilja a különböző természetű légzéskárosodások, nehézlégzéssel járó kórképek, a légzőszervi gyulladások, a légzőrendszer daganatos betegségei és a ritka légúti betegségek. Az OKPI munkatársai, orvosok, ápolók hagyományosan magas szakmai színvonalon kezelik a rászoruló betegeket. Az OKPI-ben folyó magas szintű orvosi munka miatt az OKPI a középsúlyos és súlyos COVID-19 betegek ellátásának az egyik központi centruma. Az OKPI-ben jelenleg az S épületben teljes egészében a COVID-19 betegek ellátása zajlik, négy emeleten, 7 folyosón, összesen 36 izolációs ágyon, 54 intenzív ágyon és további 20 intenzív ágyhoz szükséges rekonstrukció folyamatban van. A súlyos állapotú, igazolt koronavírus pozitív betegek ellátása, akik nem igényelnek intenzív ellátást a J épületbe kerülnek, itt 60 ágy áll rendelkezésre. Ez utóbbi betegek ellátásának szakmai vezetője dr. Temesi Gabriella igazgatóhelyettes, teljes rálátással a COVID -19-ben megbetegedettekre. Az OKPI a koronavírus pozitív betegek ellátásának teljes folyamatában részt vesz, a diagnózis felállításától, az enyhe tünetes betegek ambuláns ellátásán keresztül, a közép súlyos betegek kórházi, valamint a súlyos és kritikus betegek intenzív ellátásáig, sőt az S épületben COVID műtőt is fenntart a számukra. A tervezett vizsgálathoz a betegség legkülönfélébb fázisainak mintáját tudja biztosítani mind időben, mind súlyosságban. Tekintettel arra, hogy a nemzeti COVID regiszter vezetése is itt zajlik, a számítástechnika segítségével lehetőség van a betegek követésére is. Az OKPI konzorciumi munkáját Dr. Madurka Ildikó PhD irányítja. Dr. Madurka tudományos munkásságának központjában a súlyos tüdő károsodások kezelésének lehetőségei szerepelnek. Jelenleg is egyik felelős vezetője a végstádiumú tüdőbetegségek egyetlen kezelését jelentő tüdőtranszplantációs programnak, abban a kezdetektől részt vesz, a perioperativ intenzív terápiájának irányítója. Ehhez kapcsolódóan a hazai légzési extracorporális membránoxigenizációs kezelések szakértője, az OKPI-ben a COVID ellátás kapcsán az ECMO kezelések irányítója. Ezen túlmenően rendelkezik a klinikai vizsgálatokhoz szükséges GCP ismeretekkel.

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő

Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő (EMET) küldetése hozzájárulni az emberben rejlő erőforrás, az emberben rejlő lehetőségek kibontakozásához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként a Hivatal feladata a források közvetítése, azaz lehetőségek közvetítése a polgárok, a civil szervezetek számára. Alapfeladata során számos civil szervezettel áll kapcsolatban, elsősorban online módon, a rendelkezésére álló felhasználói felületek révén. Meglévő rendszerén, az EPER felületen keresztül a 2019-es évben közel 45 851 pályázatot dolgozott fel és több, mint 46 milliárd forint összegű forrást juttatott el az oktatás, a szociális, a civil, az egyházi, a nemzetiségi és a társadalmi felzárkózás területeire. Alaptevékenysége mellett számos Európai Uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, hazai és nemzetközi együttműködések keretében. A projekt tapasztalatai kiterjednek a jó gyakorlatok cseréjére, a fiatalok megszólítására és IT fejlesztésekre egyaránt. Az EMET társadalomfejlesztési aktivitása során kiépült, reprezentatív mérésekre és széles társadalmi vertikumú tájékoztatásra alkalmas humán adatbázisán keresztül egy innovatív informatikai fejlesztés (könnyen kezelhető applikáció) révén képes a projekt kutatási-tájékoztatási elemének megvalósítására.