Személyre szabott, racionális védelem

Integrált diagnosztikai, terápiás és népegészségügyi kutatásfejlesztési innovációs platform a koronavírus-járvány elleni racionális védekezéshez

K+F+I platform, amely magában foglalja a következőket:

Preklinikai gyógyszerfejlesztési, biotechnológiai metodikákl és szolgáltatások létrehozása

Gyógyszerjelöltek kutatása, amelyek gátolják a SARS-CoV-2 sejtre gyakorolt hatásait

Új tudományos eredmények és azokat összefoglaló tudományos közlemények

A fertőzés súlyosságát és az arra való hajlamot előrejelző biomarkerek és diagnosztikai eljárások kidolgozása

A SARS-CoV-2 fertőzés kockázati csopotrjainak kiszűrése és a fertőzés elkerülésére vonatkozó multimédiás felvilágosító kampányt biztosító egészségügyi IT platform

A projekt eredményeit a társadalom legszélesebb rétegei felé közvetítő, interaktív disszeminációs platform.

A SARS-CoV-2 koronavírus sosem látott kihívás elé állította a 21. század társadalmait. A vírus gyors és megállíthatatlan terjedése és az általa okozott COVID-19 megállítására tett járványügyi védekezés a fejlett társadalmak szocioökonómiai alapjait rengetik meg. A termelés és az élet lekarantenizálásával a társadalom és a gazdaság működésének alapvető feltételei is veszélybe kerültek.

Az emberi élet megmentése mellett így egyre inkább előtérbe kerül a gazdaság és a társadalom zökkenőmentes működésének biztosítása. A COVID-19 járvány megszüntetése a fertőzés diagnózisának, kezelésének és megelőzésének molekuláris szintű megértéséből adódó, de a gazdaság működésének fenntartását is célzó integrált és interdiszciplináris megközelítést igényel. A vírusfertőzés pontos molekuláris alapjainak ismeretében pedig egy célzott, racionális védekezés állítható fel. Olyan, amely molekuláris módon prediktálva a fertőzésre fogékony embereket, segít a személyre szabott racionális védekezés megteremtésében. A projekt emellett nagy hangsúlyt helyez a már diagnosztizált COVID-19 betegek véréből kimutatható, a betegség súlyosságát előre jelző biomarkerek azonosítására és azok innovatív diagnosztikai eljárásokban történő kihasználására. Mivel a projekt elsődleges célja a vérből kimutatható prognosztikai biomarkerek azonosítása, mint diagnosztikai eljárás, mely során előre jelezhetővé válik a COVID-19 fertőzés hatásainak esetleges súlyosbodása azzal együtt, hogy a fertőzésmentes, ám rizikócsoportba tartozó alapbetegségben szenvedők számára is aktív előjelzési aktivitás valósul meg, különösen fontos a fejlesztéssel kapcsolatos, nagy mintán és folyamatban végzett mérési és tájékoztatási rendszer biztosítása. Ennek megvalósulására a konzorcium az orvosi praxisban is használható IT szűrő-, nyomonkövető és tájékoztató rendszert hoz létre, kiszűrve és nyomon követve a SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából kockázatos csoportokat, a személyre szabott egészségvédelem és a célzott és hatékony terápiás kezelés érdekében. A Pharmacoidea előzetes, a koronavírus fertőzés megakadályozására irányuló szabadalmaira építve a projekt másik célja a már meglévő gyógyszerjelöltek teljeskörű preklinikai karakterizálásának véghezvitele és új terápiás célpontok validálása komplex preklinikai gyógyszertesztelési platform alkalmazásával.

 

Az emberi élet megmentése mellett így egyre inkább előtérbe kerül a gazdaság és a társadalom zökkenőmentes működésének biztosítása. A COVID-19 járvány megszüntetése a fertőzés diagnózisának, kezelésének és megelőzésének molekuláris szintű megértéséből adódó, de a gazdaság működésének fenntartását is célzó integrált és interdiszciplináris megközelítést igényel. A vírusfertőzés pontos molekuláris alapjainak ismeretében pedig egy célzott, racionális védekezés állítható fel. Olyan, amely molekuláris módon prediktálva a fertőzésre fogékony embereket, segít a személyre szabott racionális védekezés megteremtésében. A projekt emellett nagy hangsúlyt helyez a már diagnosztizált COVID-19 betegek véréből kimutatható, a betegség súlyosságát előre jelző biomarkerek azonosítására és azok innovatív diagnosztikai eljárásokban történő kihasználására. Mivel a projekt elsődleges célja a vérből kimutatható prognosztikai biomarkerek azonosítása, mint diagnosztikai eljárás, mely során előre jelezhetővé válik a COVID-19 fertőzés hatásainak esetleges súlyosbodása azzal együtt, hogy a fertőzésmentes, ám rizikócsoportba tartozó alapbetegségben szenvedők számára is aktív előjelzési aktivitás valósul meg, különösen fontos a fejlesztéssel kapcsolatos, nagy mintán és folyamatban végzett mérési és tájékoztatási rendszer biztosítása. Ennek megvalósulására a konzorcium az orvosi praxisban is használható IT szűrő-, nyomonkövető és tájékoztató rendszert hoz létre, kiszűrve és nyomon követve a SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából kockázatos csoportokat, a személyre szabott egészségvédelem és a célzott és hatékony terápiás kezelés érdekében. A Pharmacoidea előzetes, a koronavírus fertőzés megakadályozására irányuló szabadalmaira építve a projekt másik célja a már meglévő gyógyszerjelöltek teljeskörű preklinikai karakterizálásának véghezvitele és új terápiás célpontok validálása komplex preklinikai gyógyszertesztelési platform alkalmazásával.

 

A SARS-CoV-2 a sejtfelszíni glikoproteineket, a syndecanokat használja a sejtbejutáshoz. Részletek: Hudák, A.; Letoha, A.; Szilák, L.; Letoha, T. Contribution of Syndecans to the Cellular Entry of SARS-CoV-2. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 5336. https://doi.org/10.3390/ijms22105336

További információ kérhető:

Dr. Letoha Tamás, ügyvezető

Pharmacoidea Kft. | H-6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

M +36 30 257 7393

tamas.letoha@pharmacoidea.eu

A vírusfertőzést és a vírus sejtbe jutását irányító sejtélettani folyamatok megértésével a Pharmacoidea olyan új diagnosztikai eljárás kifejlesztésébe kezdett, amely a fertőzöttek ill. potenciális fertőzöttek véréből nyerhető biomarkerek alapján azonosítja a fertőzés szempontjából kockázatos egyéneket, akiknek célzott elkülönítése, megfigyelése és kezelése nemcsak népegészségügyi, de társadalmi szinten is racionálisabb védelmet nyújt a járvány leküzdésére.

KOORDINÁCIÓ, PROJEKT- ÉS TUDÁSMENEDZSMENT (koordináció).

Biztosítja a projektcélok teljesüléséhez szükséges további részfeladatok maradéktalan megvalósulását, az ehhez szükséges K+F protokollok, ill. etikai előírások maradéktalan betartását, a projekt nyomon követését. A projekt eredményeit a konzorcium elektronikus adatbázisban foglalja össze, melyet szabadalmi beadványokhoz, a diagnosztikai technológiák törzskönyveztetéséhez, és a partnerek hosszútávú gyógyszerfejlesztési céljait szolgáló elemzésekhez/üzleti tervekhez használ fel.

BIOINFORMATIKAI ADATBÁNYÁSZAT (alkalmazott kutatás)

Az újonnan validált biomarkerekre, gyógyszercélpontokra és gyógyszerjelöltekre vonatkozó szakirodalmi adatgyűjtés, illetve azokból kiindulva (szerkezeti) analógok keresése. Hatóanyagok gyógyszerfejlesztői szempontok (szerkezet, célpont, hatékonyság, toxicitás, vizsgálati típus, stb.) szerinti racionális rendezése, amely nagyban megkönnyíti a COVID-19 elleni hatékony gyógyszerfejlesztés felgyorsításához szükséges szerkezet-aktivitási összefüggések megértését és a prior art feltérképezését.

PROGNOSZTIKUS BIOMARKEREK AZONOSÍTÁSA, VALIDÁLÁSA (alkalmazott kutatás)

Fenotipikusan jól jellemzett COVID-19 betegek, egészséges kontrollok, illetve a fertőzés szempontjából rizikócsoportba sorolható páciensek vérmintáiból olyan biomarkerek azonosítása, melyek a fertőzött sejtek felszínéről a vérbe jutva prediktálják a fertőzés súlyosságát. Európa legnagyobb gyógyszergyári programjában, az IMI-ben résztvevő Pharmacoidea SARS-CoV-2 fertőzés ellátásra szakosodott partnereitől nagyszámú vérmintát gyűjtött be a fertőzés szempontjából jól jellemzett betegekből. Ezen PCR tesztekkel pozitívnak bizonyuló, COVID-19 betegekből származó EDTA-kezelt vérmintákat a tüskefehérje és a nukleokapszid elleni antitestek jelenlétével is validálták.

DIAGNOSZTIKAI FEJLESZTÉSEK (kísérleti fejlesztés)

 A biomarker validálás során nyert prognosztikai biomarkerek felhasználásával új, antitest alapú, olcsó és specifikus diagnosztikai eljárás kerül kifejlesztésére, ami az emberi vérben (szérumban) detektálva a koronavírus fertőzés súlyosságát jelző, ill. a fertőzés kockázatát növelő biomarkerek szintjét, prediktálja a fertőzés várható súlyosságát. A kísérleti fejlesztések párhuzamosan futnak a biomarkerek validálására szolgáló alkalmazott kutatásokkal, ezzel is segítve a hatékony prototípus elkészültét, kórházi és népegészségügyi környezetre adaptált tesztelését és az ezt követő törzskönyveztetését.

KOMPLEX PREKLINIKAI GYÓGYSZERTESZTELÉSI ÉS VALIDÁLÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA (kísérleti fejlesztés)

A már azonosított gyógyszerjelöltek preklinikai validálását egy komplex, a SARS-CoV-2 fertőzés és immunológiai hatásainak célpontjaira specializált gyógyszer-tesztelési platform fogja szolgálni, magába ölelve a Pharmacoidea korábbi IMI projektjei során kifejlesztett citotoxicitás és immunogenitás bioesszéket is.

PREKLINIKAI TESZTELÉSEK (alkalmazott kutatás)

A tesztelések a racionális gyógyszerfejlesztés szabályai szerint épülnek fel: a hatóanyagokat a kutatók előbb in vitro tesztekkel vizsgálják. A hatékonynak, ám biztonságosnak bizonyuló vegyületeket a kutatók további in vivo kísérleti modellekben fogják tesztelni. A biológiai teszteket az in silico vizsgálatok fogják kísérni, a leghatékonyabb vegyületek szerkezet-hatás összefüggésének megértésével a cél újabb kismolekulák kiszűrése.

COVINT/COVINT.HU EGÉSZSÉGNYERESÉG INNOVATÍV ADATBÁZISMENEDZSMENT RENDSZER fejlesztése (kísérleti fejlesztés)

A COVINT rendszerének aktivitása a projekt kezdetétől folyamatos, állandó kommunikációs interakcióban a technológiai fejlesztést végző konzorciumi partnerek munkafolyamataival. A célcsoport-meghatározást követően az aktív adatbázisra épülve megkezdődik azok bevonása, mely két, komplex társadalomtudományi módszertani mix alkalmazásával megvalósuló adatfelvétel és értékelés (mint kutatás: kvantitatív mérés és kvalitatív reflexió) valósul meg – egy a projekt első etapjában, egy pedig a projekt megvalósulásának lezáruló etapjában.

A projekt az “Integrált diagnosztikai, terápiás és népegészségügyi K+F+I platform a koronavírus-járvány elleni racionális védekezéshez” című, 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00012 azonosítószámú, a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott pályázat segítségével valósul meg.

img
SARS-CoV-2 - megelőzés

Befektetés a jövőbe: Célzott védekezés a koronavírus hullámaiban

A COVID-19 járvány megszüntetése a fertőzés diagnózisának, kezelésének és megelőzésének molekuláris szintű megértéséből adódó, de a gazdaság működésének fenntartását is célzó integrált és interdiszciplináris megközelítést igényel. A vírusfertőzés pontos molekuláris alapjainak ismeretében pedig egy célzott, racionális védekezés állítható fel. Olyan, amely molekuláris módon prediktálva a fertőzésre fogékony embereket, segít a személyre szabott racionális védekezés megteremtésében. A projekt emellett nagy hangsúlyt helyez a már diagnosztizált COVID-19 betegek véréből kimutatható, a betegség súlyosságát előre jelző biomarkerek azonosítására és azok innovatív diagnosztikai eljárásokban történő kihasználására.

  • Egyetemi, tudományos és szakintézményi konzorcium a védekezés racionalizálásáért
  • A koronavírus-fertőzés megakadályozására irányuló szabadalmak - és alkalmazásuk
  • A fertőzés diagnózisának, kezelésének és megelőzésének molekuláris szintű megértése
SZAKÉRTŐK AZ INNOVÁCIÓÉRT

Szűrő, nyomonkövető és tájékoztató rendszer az Ön egészségéért

Széleskörű, egyben személyre szabott és racionális védelem a molekuláris rizikófaktorok azonosításával és prognosztikus diagnosztikai eljárásként történő alkalmazásával - a Pharmacoidea előzetes, a koronavírus fertőzés megakadályozására irányuló szabadalmaira építve.

Samanta Crane

CEO of Fire Epic
TAPASZTALATAINK

Klinikai vizsgálat, mérési és tájékoztatási rendszer: diagnosztikai innováció

img
img

A COVID-19 járvány megszüntetése a fertőzés diagnózisának, kezelésének és megelőzésének molekuláris szintű megértéséből adódó, de a gazdaság működésének fenntartását is célzó integrált és interdiszciplináris megközelítést igényel.

touch-illustration
Kapcsolat