KOORDINÁCIÓ, PROJEKT- ÉS TUDÁSMENEDZSMENT (koordináció). Biztosítja a projektcélok teljesüléséhez szükséges további részfeladatok maradéktalan megvalósulását, az ehhez szükséges K+F protokollok, ill. etikai előírások maradéktalan betartását, a projekt nyomon követését. A projekt eredményeit a konzorcium elektronikus adatbázisban foglalja össze, melyet szabadalmi beadványokhoz, a diagnosztikai technológiák törzskönyveztetéséhez, és a partnerek hosszútávú gyógyszerfejlesztési céljait szolgáló elemzésekhez/üzleti tervekhez használ fel.

BIOINFORMATIKAI ADATBÁNYÁSZAT (alkalmazott kutatás). Az újonnan validált biomarkerekre, gyógyszercélpontokra és gyógyszerjelöltekre vonatkozó szakirodalmi adatgyűjtés, illetve azokból kiindulva (szerkezeti) analógok keresése. Hatóanyagok gyógyszerfejlesztői szempontok (szerkezet, célpont, hatékonyság, toxicitás, vizsgálati típus, stb.) szerinti racionális rendezése, amely nagyban megkönnyíti a COVID-19 elleni hatékony gyógyszerfejlesztés felgyorsításához szükséges szerkezet-aktivitási összefüggések megértését és a prior art feltérképezését.

PROGNOSZTIKUS BIOMARKEREK AZONOSÍTÁSA, VALIDÁLÁSA (alkalmazott kutatás). Fenotipikusan jól jellemzett COVID-19 betegek, egészséges kontrollok, illetve a fertőzés szempontjából rizikócsoportba sorolható páciensek vérmintáiból olyan biomarkerek azonosítása, melyek a fertőzött sejtek felszínéről a vérbe jutva prediktálják a fertőzés súlyosságát. Európa legnagyobb gyógyszergyári programjában, az IMI-ben résztvevő Pharmacoidea SARS-CoV-2 fertőzés ellátásra szakosodott partnereitől nagyszámú vérmintát gyűjtött be a fertőzés szempontjából jól jellemzett betegekből. Ezen PCR tesztekkel pozitívnak bizonyuló, COVID-19 betegekből származó EDTA-kezelt vérmintákat a tüskefehérje és a nukleokapszid elleni antitestek jelenlétével is validálták.

DIAGNOSZTIKAI FEJLESZTÉSEK (kísérleti fejlesztés). A biomarker validálás során nyert prognosztikai biomarkerek felhasználásával új, antitest alapú, olcsó és specifikus diagnosztikai eljárás kerül kifejlesztésére, ami az emberi vérben (szérumban) detektálva a koronavírus fertőzés súlyosságát jelző, ill. a fertőzés kockázatát növelő biomarkerek szintjét, prediktálja a fertőzés várható súlyosságát. A kísérleti fejlesztések párhuzamosan futnak a biomarkerek validálására szolgáló alkalmazott kutatásokkal, ezzel is segítve a hatékony prototípus elkészültét, kórházi és népegészségügyi környezetre adaptált tesztelését és az ezt követő törzskönyveztetését. 

KOMPLEX PREKLINIKAI GYÓGYSZERTESZTELÉSI ÉS VALIDÁLÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA (kísérleti fejlesztés). A már azonosított gyógyszerjelöltek preklinikai validálását egy komplex, a SARS-CoV-2 fertőzés és immunológiai hatásainak célpontjaira specializált gyógyszer-tesztelési platform fogja szolgálni, magába ölelve a Pharmacoidea korábbi IMI projektjei során kifejlesztett citotoxicitás és immunogenitás bioesszéket is.

PREKLINIKAI TESZTELÉSEK (alkalmazott kutatás). A tesztelések a racionális gyógyszerfejlesztés szabályai szerint épülnek fel: a hatóanyagokat a kutatók előbb in vitro tesztekkel vizsgálják. A hatékonynak, ám biztonságosnak bizonyuló vegyületeket a kutatók további in vivo kísérleti modellekben fogják tesztelni. A biológiai teszteket az in silico vizsgálatok fogják kísérni, a leghatékonyabb vegyületek szerkezet-hatás összefüggésének megértésével a cél újabb kismolekulák kiszűrése.

COVINT/COVINT.HU EGÉSZSÉGNYERESÉG INNOVATÍV ADATBÁZISMENEDZSMENT RENDSZER fejlesztése (kísérleti fejlesztés) A COVINT rendszerének aktivitása a projekt kezdetétől folyamatos, állandó kommunikációs interakcióban a technológiai fejlesztést végző konzorciumi partnerek munkafolyamataival. A célcsoport-meghatározást követően az aktív adatbázisra épülve megkezdődik azok bevonása, mely két, komplex társadalomtudományi módszertani mix alkalmazásával megvalósuló adatfelvétel és értékelés (mint kutatás: kvantitatív mérés és kvalitatív reflexió) valósul meg – egy a projekt első etapjában, egy pedig a projekt megvalósulásának lezáruló etapjában.

A projekt egy olyan egyesített és optimalizált K+F+I platform, amely magában foglalja a következőket:

Preklinikai gyógyszerfejlesztési és biotechnológiai technológiák (ld. célmolekula-specifikus bioesszék) és szolgáltatások létrehozása
A SARS-CoV-2 celluláris hatásait blokkoló vegyületek és gyógyszerjelöltek
A fertőzés súlyosságát ill. a fertőzésre való hajlamot molekuláris szinten előre jelző és prediktáló, vérből izolálható biomarkerek és diagnosztikai eljárások
A SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából kockázatos egyének kiszűrése és a fertőzés elkerülésére vonatkozó multimédiás felvilágosító kampányt biztosító komplex egészségügyi IT platform (COVINT)
Új tudományos eredmények és azokat összefoglaló tudományos közlemények
Új tudományos eredmények és azokat összefoglaló tudományos közlemények

 

A projekt az “Integrált diagnosztikai, terápiás és népegészségügyi K+F+I platform a koronavírus-járvány elleni racionális védekezéshez” című, 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00012 azonosítószámú, a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott pályázat segítségével valósul meg. 

A 2022. február 22-i állapot szerint a SARS-CoV-2 koronavírus járványban világszerte 426 219 106 ember fertőzöttségét mutatták ki, és 5 896 937-en haltak bele a betegségbe. A SARS-CoV-2 fertőzés így sosem látott népegészségügyi kihívások elé állítja nem csak a modern járványtan és orvostudomány, de a világszerte megvalósuló, társadalmi szintű korlátozások miatti gazdasági leállásnak köszönhetően a gazdasági szakembereket is. A konzorciumvezető Pharmacoidea előzetes kutatásainak köszönhetően a világon az elsőként térképezte fel a sejtfelszíni syndecan proteoglikánok szerepét a SARS-CoV-2 sejtszintű terjedésében [Hudák et al. 2020]. Syndecan-specifikus sejtmodellekkel a Pharmacoidea kutatói részletesen demonstrálták, hogyan irányítják a sejtfelszíni syndecanok a SARS-CoV-2 sejtekbe jutását. Ezt a folyamatot vázlatosan az alábbi ábra szemlélteti:

A SARS-CoV-2 a sejtfelszíni glikoproteineket, a syndecanokat használja a sejtbejutáshoz. Részletek: Hudák, A.; Letoha, A.; Szilák, L.; Letoha, T. Contribution of Syndecans to the Cellular Entry of SARS-CoV-2. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 5336. https://doi.org/10.3390/ijms22105336

 

További információ kérhető:

Dr. Letoha Tamás, ügyvezető

Pharmacoidea Kft. | H-6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

M +36 30 257 7393

E tamas.letoha@pharmacoidea.eu